Software development

Байгууллага аж ахуй нэгжүүдэд зориулан хэрэгцээ шаардлага хангасан програм хангамж хөгжүүлэлт

  • Гар утасны аппликейшн
  • Цалин тооцоолол
  • Хүний нөөц
  • Аудитын програм хангамж
  • CRM
www.000webhost.com