Corporate solution

Агуулахын систем

Орлого, зарлага
Тооллого
Баркод уншигч холболт
Агуулахын сануулга
Үлдэгдлийн мэдээлэл
Агуулахын тайлан
Цахим баримт хэвлэлт
RFID интеграц 

Хангамжийн систем

Нийлүүлэгчийн мэдээлэл
Үнийн саналын харьцуулалт
Худалдан авалтын мэдээ
Үнийн автомат сонголт
Онлайн захиалга
Санхүүгийн шинжилгээ
Тээвэрлэлтийн удирдлага 

....

ePos агуулах

Сүлжээ байгууллага
Сүлжээ дэлгүүр
Сүлжээ зоогийн газар
Агуулах хангамжийн газар
Бүх төхөөрөмжнөөс
Санхүүгийн програмтай интеграц
Хаанаас ч хэзээ ч

www.000webhost.com