Technology advice

14-20 хоногийн дотор байгууллагын бүрэн судалгааг хамтдаа хийе!

Энэ судалгаанаас байгууллагад зайлшгүй хэрэгтэй, богино, урт хугацаанд ашиглагдах програм хангамж болон мэдээллийн технологийн шийдлийг үзэх боломжтой.

www.000webhost.com